Romerike Trainee

Vår bredde - din styrke

Fagsamling #1 – NRV/NRA

Onsdag 11. september arrangerte Romerike Trainee første fagsamling for traineer og fagveiledere. Fagsamlingen ble avholdt hos Nedre Romerike Vannverk (NRV) på Hauglifjell og Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) på Strømmen. På programmet for dagen stod mange interessante foredrag. Gunnar Bjørnsson hadde et innlegg om selskapenes status og fremtidsplaner som er omfattende og strekker seg førti år […]

Kommende aktiviteter

  • Ingen hendelser

Kalender

<< aug 2020 >>
mtotfls
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Romerike

Velkommen til Romerike - distriktet som omkranser Oslo fra nordøst. Romerike består av 14 kommuner. Her er det vakkert natur- og kulturlandskap, blant annet rundt sørdelen av Mjøsa nord i regionen, viktige trafikknutepunkt som Gardermoen og Lillestrøm, gode muligheter for sport som golf, sykling og vandring, viktige attraksjoner og mye, mye mer.

Du har kommet til rett sted dersom du søker karrieremuligheter. Kommuner næringsliv og befolkningsvekst her på Romerike er inne i en rivende utvikling. Etter at hovedflyplassen åpnet på Gardermoen i 1998, har en rekke bedrifter etablert seg i regionen. Det er kanskje ikke så rart. Med etablering av hovedflyplassen er området blitt et av landets viktigste knutepunkter mot verden.

På kartet er kommunene som er med i traineeprogrammet markert i grønt: Nittedal, Gjerdrum, Ullensaker, Skedsmo, Sørum, Lørenskog, Rælingen, Fet, Enebakk og Aurskog-Høland. De tre interkommunale selskapene som er med i Romerike Trainee er også markert: ROAF, NRV/NRA og ØRAS.

Hvorfor tilbyr vi traineeprogram?

Hvorfor tilbyr 14 kommuner og foretak et felles traineeprogram?

Vi som tilhører sammenslutningen i Romerike Trainee sikter høyt og ønsker å være med i kampen om de beste ingeniørene. Dette vil vi gjøre ved å løfte teknisk sektor fram i rampelyset for at du som ingeniør skal få kjennskap til hvilke unike utviklingsmuligheter som ligger innenfor disse områdene for ingeniører. Samarbeid på tvers av kommunene og de interkommunale selskapene vil både traineene og kommunene dra nytte av i form av kunnskapsutveksling og nettverksbygging samt at traineene får et variert innblikk i kommunal organisering.

Derfor tilbyr vi dette traineeprogrammet med et fyldig innhold for at du skal få en bred innsikt i teknisk sektor sine fagområder og dens organisasjon. Vi ønsker at traineeprogrammet skal bidra til viktig kunnskapsoverføring mellom generasjoner og gi muligheter for nyskapning og nytenkning i prosjekter og tjenester. Programmet vil ikke minst kunne stimulere til verdifull nettverksbygging og nye samarbeidspartnere.

Gjennom programmet ønsker vi å synliggjøre de varierte og spennende arbeidsoppgavene som finnes innenfor teknisk sektor, med mange fornøyde medarbeidere og et moderne lederskap.

Jo da vi satser høyt, men seriøst – og det er fordi vi vet at teknisk sektor i kommunene er et attraktivt og konkurransedyktig arbeidsområde for unge ingeniører som ønsker å være med og spille en aktiv rolle i utviklingen av lokalsamfunnet.

Fra student til arbeidsliv

Traineeprogrammet er i tråd med det sosiokulturelle læringssynet som nå er i ferd med å innta de pedagogiske læringsarenaer ved mange utdanningsinstitusjoner her i landet. Pedagoger har til alle tider stilt spørsmålet Hva går reel læring ut på?

Det er ikke lenger tilstrekkelig å vise til overføringer av teoretisk kunnskap gjennom bøker og lærere. Og det er heller ikke nok å vise til individuell mental forståelse av kunnskapen. Nå skal "hele mennesket" taes med i læringen sammen med sosiale egenskaper. Pedagogene har etterhvert begynt å vende blikket hardnakket ut mot aktørene i arbeidsmarkedet – burde utdanning og læring skje i tettere samarbeid med arbeidslivet?

Learning by doing er grunnprinsippet for læring i det sosiokulturelle læringssynet, og handler mye om at læring skjer i sosiale kontekster eller situasjoner. I store trekk går dette ut på at reel læring skjer der den lærende opplever samhandling med andre, i det sosiale arbeidsmiljøet og i den kulturen som råder på arbeidsplassen.

Learning by doing-prinsippet er slike viktige pedagogiske hjørnesteiner i traineeprogrammer. For at traineen skal gjenoppdage kunnskapen sin gjennom praktiske handlinger og i samhandling med andre, i den situasjonen som råder og med den kulturen som følger.

Slik vil traineeprogrammet utfordre ferdigheter og kompetanser hos den enkelte i ulike situasjoner, gjennom praktisk læring, kommunikasjon, samhandling og samvær.

Programinnhold for traineeperioden 2017-2019

Torsdag 15. august 2019 arrangerte vi felles oppstart med traineer, fagveiledere og prosjektleder i på Scandic Lillestrøm. Dagen ble brukt til å bli kjent med hverandre, informere om Romerike og planen for traineeprogrammet fremover. Programmet varer i 19 måneder. I denne perioden deltar traineene på seks fagsamlinger i møte med dyktige fagfolk og forelesere. Traineene kan selv komme med forslag til hva som kan være tema på fagsamlingene. Kanskje vil de lære om overvannshåndtering, offentlige anskaffelser eller hvordan kommuneplanen utarbeides? En av disse fagsamlingene er en studietur til Brüssel i april 2020 hvor traineer, fagveiledere og prosjektleder blant annet besøker Oslokontoret i Brüssel og Norway House. Traineene får egen fagveileder som lager opplæringsplan og tilrettelegger arbeidsdagen. Flere operative veiledere vil også komme til å delta i opplæringen av traineene– avhengig av arbeidssted, planer og prosjekter. Traineene får også en mentor som følger en gjennom hele programperioden.

Programmet er delt i 3 faser. I den første perioden (6 måneder) vil traineen blant annet lære om kommunens virksomhetsområder og funksjon i lokalsamfunnet. Traineen vil også få varierte arbeidsoppgaver, delta i større og mindre prosjekter og få eget ansvarsområde innenfor en oppgave som skal utføres. I den andre perioden (7 måneder) får traineen opplæring i annen kommune/selskap hvor han/hun blant annet vil lære om eksterne/interne prosesser og rammeverk i kommunen. Traineen vil også her få egne arbeidsoppgaver og/eller prosjekter som skal følges opp. Den siste perioden (6 måneder) tilbringer traineen i den opprinnelige kommunen/selskapet med fokus på kompetanse- og ferdighetstrening innen tildelt funksjon, samt at han/hun skal bidra til videreutvikling av funksjonen. I denne perioden stilles det større krav til selvstendighet og oppgaveløsing. Her er det mulighet for å få hovedansvar for å gjennomføre et prosjekt!

Traineene samarbeider om en fellesoppgave gjennom hele traineeprogrammet. Målet er av traineene skal skrive om noe som er nyttig og relevant samtidig som det skal kunne brukes i praksis av kommunene/IKS'ene. Oppgaven presenteres for fagveiledere, kommunaldirektører og enhetsledere i teknisk sektor, samt andre som har interesse av temaet det skrives om. Dette gir traineene store muligheter for å bygge nettverk og sosialt felleskap med nøkkelpersoner innen kommunalteknisk sektor på Romerike.

Kontakt oss

Traineekullet 2019-2020 starter torsdag 15. august 2019. Traineeprogrammet varer til fredag 13. mars 2020.

Fristen for å søke på stillingene som trainee i perioden 2019-2020 er 31.1.2019. Mer informasjon finnes øverst på nettsiden og på finn.no. Vi ønsker deg velkommen til å søke!.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål!Felter merket (*) er obligatoriske.

 

Kommunene og selskapene